Disclaimer

De website longtermparking.nl wordt met zorg samengesteld. Aan de informatie op de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortkomt uit het gebruik of informatie van de site of de (on)bereikbaarheid daarvan.